Ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά για όλους όσοι ταξιδεύετε συχνά, παρέχοντάς σας κάλυψη για ένα ευρύ φάσμα κινδύνων.

Απευθύνεται:

Σε όλους τους μόνιμους κατοίκους Κύπρου που ταξιδεύουν εκτός Κύπρου και είναι ηλικίας από 16 – 70 ετών.

Καλύπτει:

Απώλεια ζωής ή ατύχημα κατά τη διάρκεια του ταξιδίου.

Νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα λόγω ατυχήματος κατά τη διάρκεια του ταξιδίου.

Απώλεια ή ζημιά σε αποσκευές και προσωπικά αντικείμενα εντός των αποσκευών.

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:

€15,38 ή €23,92 ανάλογα με το ύψος της κάλυψης. Για παιδιά, €6,83.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το διαφημιστικό μας φυλλάδιο. 

 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ALTIUS ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input