Ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά για όλους όσοι ταξιδεύετε συχνά, παρέχοντάς σας κάλυψη για ένα ευρύ φάσμα κινδύνων.

Απευθύνεται:

Σε όλους τους μόνιμους κατοίκους Κύπρου που ταξιδεύουν εκτός Κύπρου και είναι ηλικίας από 16 – 70 ετών.

Καλύπτει:

Απώλεια ζωής ή ατύχημα κατά τη διάρκεια του ταξιδίου.

Νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα λόγω ατυχήματος κατά τη διάρκεια του ταξιδίου.

Απώλεια ή ζημιά σε αποσκευές και προσωπικά αντικείμενα εντός των αποσκευών.

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:

€15,38 ή €23,92 ανάλογα με το ύψος της κάλυψης. Για παιδιά, €6,83.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το διαφημιστικό μας φυλλάδιο. 

 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ALTIUS ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input