Ευέλικτο Ασφαλιστικό σχέδιο ζωής που συνδυάζει προστασία και αποταμίευση με δυνατότητα επιλογής επενδυτικού κινδύνου από συντηρητικό μέχρι υψηλό.

Σύγχρονο ασφαλιστικό προϊόν, το οποίο συνδυάζει αποταμίευση με εγγυημένες αποδόσεις στη λήξη του καθώς και ασφάλιση ζωής.

Επενδυτικό σχέδιο που συνδυάζει κάλυψη για απώλεια ζωής και επένδυση σε ισοζυγισμένη σύνθεση επενδύσεων, κατάλληλο για μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς.

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input