Προσφέρεται όταν ο ασφαλισμένος καταστεί μόνιμα και ολικά ανίκανος λόγω ασθένειας ή ατυχήματος και σαν αποτέλεσμα δεν μπορεί ποτέ στο μέλλον να εξασκεί το επάγγελμα

του, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια εργασία, την οποία εξασκούσε λόγω θέσης μόρφωσης πείρας ή εκπαίδευσης. Το ωφέλημα πληρώνεται μετά από πάροδο 6 μηνών

ανικανότητας. Το ωφέλημα πληρώνεται με τριμηνιαίες δόσεις

Απευθύνεται:

Σε άτομα με ηλικία από 18 μέχρι 64 ετών με μικρότερη διάρκεια ένα έτος και λήγει στην ηλικία των 65 ετών.

Προσφέρει:

Κάλυψη από ατύχημα ή ασθένεια όταν ο ασφαλισμένος καταστεί δια βίου μόνιμα και ολικά ανίκανος να εξασκήσει το επάγγελμα του ή οποιασδήποτε παρόμοιας φύσεως εργασία

την οποία μπορεί να εξασκήσει λόγω πείρας, μόρφωσης ή εκπαίδευσης έναντι αμοιβής.

Μόνο ως επιπρόσθετο ωφέλημα (προσάρτημα) σε ασφαλιστήρια ζωής.

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:

Αρχικό ασφάλιστρο €1,00 ανά €1.000 ασφαλισμένου ποσού.

Αυξάνεται με την ηλικία και την επικινδυνότητα του επαγγέλματος

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input