Προσφέρεται όταν ο ασφαλισμένος καταστεί μόνιμα και ολικά ανίκανος λόγω ασθένειας ή ατυχήματος και σαν αποτέλεσμα δεν μπορεί ποτέ στο μέλλον να εξασκεί το επάγγελμα

του, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια εργασία, την οποία εξασκούσε λόγω θέσης μόρφωσης πείρας ή εκπαίδευσης. Το ωφέλημα πληρώνεται μετά από πάροδο 6 μηνών

ανικανότητας. Το ωφέλημα πληρώνεται με τριμηνιαίες δόσεις

Απευθύνεται:

Σε άτομα με ηλικία από 18 μέχρι 64 ετών με μικρότερη διάρκεια ένα έτος και λήγει στην ηλικία των 65 ετών.

Προσφέρει:

Κάλυψη από ατύχημα ή ασθένεια όταν ο ασφαλισμένος καταστεί δια βίου μόνιμα και ολικά ανίκανος να εξασκήσει το επάγγελμα του ή οποιασδήποτε παρόμοιας φύσεως εργασία

την οποία μπορεί να εξασκήσει λόγω πείρας, μόρφωσης ή εκπαίδευσης έναντι αμοιβής.

Μόνο ως επιπρόσθετο ωφέλημα (προσάρτημα) σε ασφαλιστήρια ζωής.

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:

Αρχικό ασφάλιστρο €1,00 ανά €1.000 ασφαλισμένου ποσού.

Αυξάνεται με την ηλικία και την επικινδυνότητα του επαγγέλματος

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input