Προσφέρεται σαν επιπρόσθετο ωφέλημα σε βασικό σχέδιο ασφάλισης ζωής, νοουμένου ότι ισχύει και το ωφέλημα Θανάτου από Ατύχημα, με ελάχιστη κάλυψη €45.000.

Απευθύνεται:

Σε άτομα από 18 μέχρι 64 ετών και λήγει στην ηλικία των 65 ετών.

Προσφέρει:

Κάλυψη Ιατρικών Εξόδων από:

Ατύχημα με επιλογή από €1.000, €2.000, €3.000, €6.000 ανά έτος

Επιπρόσθετα επίδομα δωματίου €50,00 ημερησίως σε Νοσηλευτήριο, για μέγιστη διάρκεια 90 ημερών για κάθε ιατρικό περιστατικό.

Προσφέρεται:

Σαν επιπρόσθετο ωφέλημα (προσάρτημα) σε ασφαλιστήρια ζωής νοουμένου ότι ισχύει και το ωφέλημα απώλειας ζωής από ατύχημα με ελάχιστη κάλυψη €45.000.

Είναι ανανεώσιμο κάθε έτος.

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:

Αρχικό ασφάλιστρο €50,00 ετήσια για την κάλυψη των €1.000

Αυξάνεται αναλόγως επικινδυνότητας επαγγέλματος.

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input