Προσφέρεται σαν επιπρόσθετο ωφέλημα σε βασικό σχέδιο ασφάλισης ζωής, νοουμένου ότι ισχύει και το ωφέλημα Θανάτου από Ατύχημα, με ελάχιστη κάλυψη €45.000.

Απευθύνεται:

Σε άτομα από 18 μέχρι 64 ετών και λήγει στην ηλικία των 65 ετών.

Προσφέρει:

Κάλυψη Ιατρικών Εξόδων από:

Ατύχημα με επιλογή από €1.000, €2.000, €3.000, €6.000 ανά έτος

Επιπρόσθετα επίδομα δωματίου €50,00 ημερησίως σε Νοσηλευτήριο, για μέγιστη διάρκεια 90 ημερών για κάθε ιατρικό περιστατικό.

Προσφέρεται:

Σαν επιπρόσθετο ωφέλημα (προσάρτημα) σε ασφαλιστήρια ζωής νοουμένου ότι ισχύει και το ωφέλημα απώλειας ζωής από ατύχημα με ελάχιστη κάλυψη €45.000.

Είναι ανανεώσιμο κάθε έτος.

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:

Αρχικό ασφάλιστρο €50,00 ετήσια για την κάλυψη των €1.000

Αυξάνεται αναλόγως επικινδυνότητας επαγγέλματος.

Έγγραφο Πληροφοριών για το σχέδιο Altius Ιατρικά έξοδα και επίδομα δωματίου

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input