Είναι ένα ωφέλημα που προσφέρεται μόνο σε γυναίκες ή στις συζύγους των ασφαλισμένων μας σε συμβόλαια του κλάδου ζωής . Το ωφέλημα μπορεί να αγοραστεί μέχρι μια

φορά μόνο από κάθε ασφαλισμένη ζωή.

Απευθύνεται:

Σε γυναίκες ηλικίας από 18 μέχρι 60 ετών

Προσφέρει:

Οικονομική στήριξη στην περίπτωση διάγνωσης

καρκίνου του μαστού ή του τραχήλου.

Ασφαλισμένο ποσό:

€25.000

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:

Από €195 ετησίως.

Για πληροφορίες δείτε το διαφημιστικό μας φυλλάδιο

pdf

lady plan

Για πληροφορίες δείτε το διαφημιστικό μας φυλλάδιο.
Size: 10.14 MB

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input