Το "Altius Γραφείων και Καταστημάτων" είναι ένα πλήρες, ευέλικτο και λειτουργικό σχέδιο ασφάλισης, που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία.

Το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης καλύπτει ποσά που ο ασφαλισμένος έχει νομική ευθύνη να πληρώσει υπό μορφή αποζημιώσεων και δικηγορικών εξόδων. 

Ασφάλιση οικοδομικών έργων κάθε είδους, με εκτεταμένη ασφαλιστική κάλυψη.

Κάλυψη νομικής ευθύνης Εργοδότη για τυχόν Ατύχημα ή Ασθένεια λόγω Επαγγέλματος που πλήττει εργοδοτούμενους κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους.

Κάλυψη αστικής ευθύνης του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων κατά τη διάρκεια άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Απευθύνεται σε οργανωμένα σύνολα υπαλλήλων, μέλη συνεργατικών ταμιευτηρίων ή τραπεζικών οργανισμών, συντεχνιών κλπ., ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Απευθύνεται σε οργανωμένα σύνολα υπαλλήλων που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 10 ενήλικα ασφαλισμένα μέλη, μέχρι την ηλικία των 69 ετών.

Απευθύνεται στο σύνολο των υπαλλήλων μιας επιχείρησης και σε μαθητές σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων κλπ.) καθώς και σε μικρά παιδιά που φοιτούν σε νηπιαγωγεία.

Η ασφαλιστική κάλυψη μεταφοράς εμπορευμάτων αφορά παντός είδους εμπορεύματα, καθώς και την εισαγωγή ή την εξαγωγή τους από και προς την Κύπρο. 

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input