Απευθύνεται στο σύνολο των υπαλλήλων μιας επιχείρησης και σε μαθητές σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων κλπ.) καθώς και σε μικρά παιδιά που φοιτούν σε νηπιαγωγεία.

Προσφέρει:

Κάλυψη για ατυχήματα σε σχολικούς χώρους ή χώρους εργασίας που μπορεί να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή (επί εικοσιτετράωρης βάσης) ή κατά τη διάρκεια της εργασίας ή των σχολικών δραστηριοτήτων.

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:

Σχετίζεται με το είδος εργασίας, την ηλικία και τη ζητούμενη κάλυψη. 

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input