Το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης καλύπτει ποσά που ο ασφαλισμένος έχει νομική ευθύνη να πληρώσει υπό μορφή αποζημιώσεων και δικηγορικών εξόδων. 

Απευθύνεται:

Σε καταστηματάρχες, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, βιομηχανίες, γραφεία, διαχειριστικές επιτροπές πολυκατοικιών, και γενικά σε επιχειρηματίες που συναλλάσσονται με το κοινό.

Καλύπτει:

Nομική ευθύνη του ασφαλισμένου για τραυματισμό τρίτου.

Nομική ευθύνη του ασφαλισμένου για ζημιά σε περιουσία τρίτου.

Aπό €17.086 μέχρι €854.300.

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:

Aπό €85,43 το χρόνο, με δυνατότητα αύξησης ανάλογα με το είδους εργασίας/ επαγγέλματος και του ορίου κάλυψης.

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input