Αποζημίωση του Ασφαλισμένου για απώλεια ή ζημιά σε κτίρια ή σε περιεχόμενο κτιρίων.

Απευθύνεται:

Σε ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών ή διαμερισμάτων.

Καλύπτεί απώλειες/ ζημίες από:

Πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, σεισμό, καταιγίδα, πλημμύρα, διαρροή νερού, διαρροή πετρελαίου και φροντίζει για την αντικατάσταση του καταστραφέντος αντικειμένου με καινούργιο. 

Διάρρηξη, κακόβουλη ζημιά, πρόσκρουση οχήματος και άλλων συναφών κινδύνων και φροντίζει για την αντικατάσταση καταστραφέντος αντικειμένου με καινούργιο.

Αστική ευθύνη με όριο αποζημίωσης μέχρι €170.860.

Αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή του ασφαλισμένου ποσού.

Έξοδα προσωρινής στέγασης.

Απώλεια ενοικίων.

Φροντίδα κατοικίας Τηλ.:80005656

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:

Έναντι της αξίας για:

1,70‰ ανά κτίριο.

2,25‰ για σύνηθες περιεχόμενο κτιρίου. 

3,25‰ για περιεχόμενο υψηλού κινδύνου. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το διαφημιστικό μας φυλλάδιο. 

pdf

Altius Πανασφάλεια Κατοικίας

Για πληροφορίες δείτε το διαφημιστικό μας φυλλάδιο.
Size: 1.39 MB

Έγγραφα Πληροφοριών για το σχέδιο Altius Πανασφάλεια Κατοικίας

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input