Σκοπός του σχεδίου είναι η συσσώρευση ικανοποιητικού κεφαλαίου, με συστηματικές καταβολές, ώστε, κατά την επιθυμητή ηλικία αφυπηρέτησης/ συνταξιοδότησης, να μπορείτε να "χτίσετε" τη δική σας ατομική συμπληρωματική σύνταξη.

Επενδυτικό προϊόν που συνδυάζει κάλυψη για απώλεια ζωής και επένδυση με στόχο την εξασφάλιση κεφαλαίου για την παροχή σύνταξης.

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input