Το ωφέλημα προσφέρεται ως επιπρόσθετο ωφέλημα (προσάρτημα) σε όλα τα κύρια σχέδια του κλάδου ζωής

Απευθύνεται:

Σε άτομα από 18 μέχρι 60 ετών με μικρότερη διάρκεια 5 χρόνια νοουμένου ότι ο ασφαλισμένος εργάζεται και έχει εισόδημα από την εργασία του.

Προσφέρει:

Κάλυψη μέχρι 75% των ακαθάριστων εβδομαδιαίων απολαβών του ασφαλισμένου από την εργασία του.

Προσφέρεται:

Μεγίστη περίοδος κάλυψης 52 εβδομάδες με περίοδο αναμονής ανάλογα με την κατηγορία επαγγέλματος.

Υποχρεωτικά με το ωφέλημα απώλειας ζωής από Ατύχημα και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας.

Μόνο ως επιπρόσθετο ωφέλημα(προσάρτημα) σε ασφαλιστήρια ζωής.

Δυνατότητα προσθήκης του/της συζύγου νοουμένου ότι εργάζεται.

Είναι ανανεώσιμο κάθε έτος.

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:

Αρχικό ασφάλιστρο €33,00 ετήσια για μέγιστο εβδομαδιαίο επίδομα €256,29.

Αυξάνεται αναλόγως επικινδυνότητας επαγγέλματος.

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input