Το ωφέλημα προσφέρει την απώλεια εισοδήματος της ασφαλισμένης ζωής λόγω ολικής ανικανότητάς της να εκτελεί τα επαγγελματικά της καθήκοντα που ασκούσε μέχρι τη χρονική στιγμή της εμφάνισης της ολικής ανικανότητας, λόγω θέσης, μόρφωσης, πείρας ή εκπαίδευσης.

Απευθύνεται:

Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 60 ετών.

Προσφέρει:

Δυνατότητα επιλογής του προγράμματος ως πρόσθετο

ωφέλημα (προσάρτημα) μόνο στο σχέδιο Νοσηλεία.

Κάλυψη:

Για απώλεια εισοδήματος της ασφαλισμένης ζωής λόγω ασθένειας με αποτέλεσμα την ολική ανικανότητα της να εκτελεί

τα επαγγελματικά της καθήκοντα που ασκούσε, μέχρι τη χρονική στιγμή της εμφάνισης της ασθένειας.

Καταβολή:

Μέχρι και του 85% των ακαθάριστων ετησίων απολαβών, με μέγιστο ποσό εβδομαδιαίου ωφελήματος:

€341,72 και με ελάχιστο €85,43.

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:

€153,77 ετήσια για μη χειρονακτικά επαγγέλματα και με υπολογιζόμενο εβδομαδιαίο επίδομα €342

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input