Αναγνωρίζοντας ότι ζούμε σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, όπου οι ανησυχίες όλων είναι αυξημένες και η ανάγκη για ασφάλεια ακόμα πιο επιτακτική, η Altius Insurance προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο καλύψεων ζωής και υγείας,

Η Altius Insurance προσφέρει στον τομέα των Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, που καλύπτουν πλήρως τις προσωπικές και οικογενειακές σας ανάγκες.

Είναι μια απλή ασφάλιση ζωής συγκεκριμένης διάρκειας στην οποία η κάλυψη μειώνεται αναλογικά κάθε έτος και δεν αποκτά αξία εξαγοράς, παρέχει, όμως, ένα εφάπαξ ποσό στους δικαιούχους όταν αποβιώσει ο ασφαλισμένος.

Σχέδιο που προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα και δεν αποκτά αξία εξαγοράς.

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Οι συμβούλοι μας μπορούν να σας βοηθήσουν σε κάθε σας βήμα.

Μιλήστε μας