Πληρώνεται εφόσον ο θάνατος του ασφαλισμένου ατόμου προκληθεί αποκλειστικά και άμεσα σαν αποτέλεσμα σωματικού τραύματος λόγω βίαιων εξωτερικών και ορατών μέσων

μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία προκλήσεως του πιο πάνω τραύματος.

Απευθύνεται:

Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφάλεια ζωής.

Προσφέρει:

Επιπρόσθετη κάλυψη σε περίπτωση απώλειας ζωής λόγω σωματικού

τραυματισμού από βίαια, εξωτερικά και ορατά μέσα (ατύχημα).

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:

€1,00 για κάθε €1.000 ασφαλισμένου ποσού.

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Οι συμβούλοι μας μπορούν να σας βοηθήσουν σε κάθε σας βήμα.

Μιλήστε μας