Το εναρκτήριο λάκτισμα της δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ δόθηκε στις 2 Ιουνίου 2020 και πλέον στις καλύψεις του εμπεριέχεται και η ενδονοσοκομειακή κάλυψη.

Στο παρόν άρθρο, σας παρουσιάζουμε σημαντικές καλύψεις οι οποίες δεν προσφέρονται από το ΓεΣΥ μέχρι σήμερα, αλλά καλύπτονται από το πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης της Altius Insurance Υπερκάλυψη Νοσηλείας και σας προτείνουμε να τις μελετήσετε προσεκτικά, καθώς η υγεία αποτελεί το σημαντικότερο αγαθό της ζωής και οφείλουμε να την προστατεύουμε.
Η Altius Insurance σας προσφέρει επιπρόσθετα του ΓεΣΥ τα πιο κάτω:

• Πρόσβαση σε ιατρούς και κλινικές του ιδιωτικού τομέα που δεν έχουν συμβληθεί με το ΓΕΣΥ.
• Θεραπεία στο εξωτερικό, σε κλινικές και ιατρούς της επιλογής σας, είτε για επείγον περιστατικό είτε για προγραμματισμένη περίπτωση.
• Απευθείας διακανονισμό με κλινικές του εξωτερικού (Το Υπερκάλυψη Νοσηλείας καλύπτει απευθείας διακανονισμό με κλινικές του εξωτερικού που είναι συμβεβλημένες μέσω της Assist America).
• Υπηρεσίες επείγουσας Ιατρικής φροντίδας κατά την διάρκεια ταξιδιού στο εξωτερικό.
• Κάλυψη αερομεταφοράς στο εξωτερικό για επείγον περιστατικό.
• Υπηρεσίες 2ης Ιατρικής γνωμάτευσης από δίκτυο νοσοκομείων και ιατρών της Αμερικής (ΗΠΑ).
• Έξοδα που προκύπτουν σε Τμήματα Πρώτων Βοηθειών.
• Συμπληρωματικές καλύψεις για περιστατικά μέσω ΓΕΣΥ όπως:
  I. Διαμονή σε δωμάτιο που δεν προσφέρεται από το ΓΕΣΥ π.χ. μονόκλινο
  II. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα/Αναλώσιμα που δεν βρίσκονται στον κατάλογο ‘Ζ’ του ΓΕΣΥ
  III. Φάρμακα που δεν προσφέρονται από το ΓΕΣΥ
• Φυσιοθεραπείες.
• Χρεώσεις εκτός ωρών εργασίας από ιατρούς του ΓΕΣΥ.
• Επισκέψεις πέραν του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου όπου ισχύει.
• Εναλλακτική ιατρική και παραϊατρικά επαγγέλματα μέχρι κάποιο ορίου.
• Ημερήσιο επίδομα δωρεάν νοσηλείας (Το Υπερκάλυψη Νοσηλείας, για κάθε μέρα δωρεάν παραμονής σε κλινική για την οποία δεν χρεώθηκε, ο ασφαλισμένος δικαιούται €200 ημερησίως).
• Οδοντιατρικά έξοδα λόγω ατυχήματος.

Πέραν των παραπάνω, στο Supreme πακέτο του Υπερκάλυψη Νοσηλείας, υπάρχουν επιπρόσθετα ωφελήματα όπως εξωνοσοκομειακή ψυχιατρική θεραπεία, κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα, έξοδα φροντίδας ή αποκατάστασης, επιπρόσθετες εξετάσεις ρουτίνας και εμβολιασμοί, εντός συγκεκριμένων ορίων.

Τέλος, να επισημάνουμε πως σε ομαδικά σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης της Altius Insurance, παρέχονται και επιπρόσθετες καλύψεις όπως εμπλουτισμένα check-ups, οδοντιατρική και οφθαλμολογική κάλυψη, αγορά γυαλιών οράσεως, εμβόλια και άλλα..

 

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input