Η ALTIUS INSURANCE LTD, λόγω επέκτασης των εργασιών της, ζητά Διευθυντή /Διευθύντρια για τις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας . 

Θα προτιμηθούν φιλόδοξα άτομα, που στόχος τους είναι να σταδιοδρομήσουν στον τομέα των πωλήσεων.

Προσόντα:
• Απόφοιτος/η τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
• Εμπειρία στις πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων
• Επιτυχία στις Εξετάσεις Πιστοποιητικού Βασικής Ασφαλιστικής Κατάρτισης (ΠΒΑΚ)

Καθήκοντα:
• Ανάπτυξη υφιστάμενης ομάδας ασφαλιστών
• Επέκταση ομάδας ασφαλιστών
• Ηγεσία ομάδας

Ωφελήματα:
• Ανταγωνιστικά ποσοστά προμηθειών, υπερπρομηθειών και σταθερών επιδομάτων
• Δυνατότητα δημιουργίας υψηλού εισοδήματος
• Ταμείο προνοίας
• Επίδομα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
• Ασφάλεια Ζωής και Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
• Φιλοδώρημα μακροχρόνιας συνεργασίας
• Ισόβια σύνταξη

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ