Διοικητικό Συμβούλιο​

Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών με ειδίκευση στα Οικονομικά (B.Sc. in Mathematics with a minor in Economics), του Stanford University και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στον κλάδο International Business (ΜΒΑ) του Harvard Business School. To 1970 εργάστηκε στην Εταιρεία Arthur D. Little Inc., ως σύμβουλος. Από το 1971-1973 εργάστηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα στο τμήμα τουριστικών έργων. Το 1973 εργοδοτήθηκε στην Continental Illinois National Bank, όπου κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ανέλαβε διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις ενώ το 1981 διορίστηκε διευθυντής όλων των δραστηριοτήτων της τράπεζας εντός της Ελληνικής επικράτειας.