Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), κατά την οποία εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Read more ...

ALTIUS INSURANCE LTD and The Pancyprian Organization of Greek Teachers (P.O.E.D.) renewed their collaboration for the insurance of the members of P.O.E.D. with the Group Medical Scheme, ALTIUS MEDICAL CARE HYPERCOVER plan. A completely successful collaboration that continues for 17 consecutive years offering the members of P.O.E.D. a comprehensive health insurance coverage.

Read more ...

Excellent results for 2019 for National Insurance Brokers (NIB) and Fortius Risk Solutions (FRS), strategic partners of ALTIUS INSURANCE LTD.

Read more ...

Altius Insurance was awarded the tender.
ALTIUS INSURANCE LTD and the Housing Finance Corporation a three-year cooperation agreement, in which it provides a Group Life Insurance Plan to the borrowers of the Housing Finance covering them against death for whatever reason and permanent total disability.

Read more ...

Call me back

Call me back
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input