ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος (μη εκτελεστικός)

  • Δούκας Παλαιολόγος


Αντιπρόεδρος (εκτελεστικός)

  • Ευάγγελος Αναστασιάδης


Μέλος (εκτελεστικός)

  • Πολύκαρπος Γρηγορίου


Μέλη (μη εκτελεστικά)

  • Γεράσιμος Γαζής
  • Χρήστος Γιαμπανάς
  • Νικόλαος Παντελάκης
  • Αθανάσογλου Αθανασίου Μιχαήλ


Γραμματέας

  • Πολύκαρπος Γρηγορίου

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input