Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η 1η συνάντηση του έτους 2018 του Forum της Altius Insurance για θέματα που άπτονται της νομοθεσίας καθώς επίσης και των νέων οδηγιών που εκδόθηκαν από τον Έφορο Ασφαλίσεων.

Στην εν λόγω συνάντηση, μεταξύ άλλων, παρουσιάσθηκαν οι Οδηγίες Εφόρου Ασφαλίσεων σχετικά με την είσπραξη και απόδοση ασφαλίστρων, η νέα πολιτική πωλήσεων καθώς και η δημοσίευση των εγγράφων βασικών πληροφοριών σχετικά με τα επενδυτικά σχέδια της Εταιρείας.

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input