Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Λτδ «ΣΕΔΙΠΕΣ» και των επιστολών που στάληκαν προς τους πελάτες που ήταν ασφαλισμένοι με ομαδικό σχέδιο ζωής το οποίο τερματίστηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, η ALTIUS INSURANCE LTD ανακοινώνει τα εξής:

Η Altius προσφέρει στους δανειολήπτες του πρώην Συνεργατισμού ασφάλεια ζωής και μόνιμης ολικής ανικανότητας προς εκχώρηση και εξασφάλιση του δανείου τους με πολύ ανταγωνιστικό ασφάλιστρο.

Το ετήσιο βασικό ασφάλιστρο για ηλικίες κάτω των 50 ετών είναι €2,46 και για ηλικίες από 50 ετών και άνω €2,96 ανά χιλιάδα ασφαλισμένου ποσού (π.χ. Για ασφαλισμένο 40 ετών με δάνειο €100.000 το ετήσιο ασφάλιστρο ανέρχεται στα €246).

Προσφέρεται η δυνατότητα εξασφάλισης της ασφαλιστικής κάλυψης χωρίς ιατρικές εξετάσεις μέχρι του ασφαλισμένου ποσού για το οποίο υπήρχε κάλυψη κάτω από το ομαδικό σχέδιο που τερματίστηκε.

Η σημασία της εξασφάλισης του δανείου σας με ασφαλιστική κάλυψη για την προστασία σας από ανεπιθύμητους κινδύνους είναι και παραμένει σημαντική καθότι προστατεύει την οικογένεια σας σε περίπτωση που συμβεί κάτι απρόοπτο.

Για πληροφορίες 22716677/22716670.

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input