Η Π.Ο.Ε.Δ εμπιστεύεται για 16η χρονιά την ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών της στην ALTIUS INSURANCE LTD.

H ALTIUS INSURANCE LTD και η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων ∆ασκάλων (Π.Ο.Ε.∆), προχώρησαν σε ανανέωση της συνεργασίας τους για την ασφάλιση των μελών της Π.Ο.Ε.∆, με το ομαδικό σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης ALTIUS ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Η επιτυχημένη συνεργασία της ALTIUS INSURANCE LTD με την Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (Π.Ο.Ε.∆.), ήδη μετρά 16 συναπτά έτη, προσφέροντας στα μέλη της Οργάνωσης ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη νοσηλείας.
Τα τελευταία δύο χρόνια η συνεργασία έχει επεκταθεί σημαντικά, καθώς πέραν των ασφαλειών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η ALTIUS INSURANCE LTD προσφέρει μειωμένα ασφάλιστρα στους εκπαιδευτικούς και στις ασφάλειες γενικών κλάδων, οι οποίες περιλαμβάνουν ασφαλίσεις περιουσίας και οχημάτων.

Στη φωτογραφία αριστερά ο κ. Πόλης Προκοπίου, ∆ιευθυντής Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της ALTIUS INSURANCE μαζί με τον κ. Φίλιο Φυλακτού, Πρόεδρο της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων ∆ασκάλων (Π.Ο.Ε.∆.) κατά την υπογραφή ανανέωσης της συμφωνίας, στα κεντρικά γραφεία της ALTIUS INSURANCE LTD.

 

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input