Η Π.Ο.Ε.Δ εμπιστεύεται για 16η χρονιά την ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών της στην ALTIUS INSURANCE LTD.

H ALTIUS INSURANCE LTD και η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων ∆ασκάλων (Π.Ο.Ε.∆), προχώρησαν σε ανανέωση της συνεργασίας τους για την ασφάλιση των μελών της Π.Ο.Ε.∆, με το ομαδικό σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης ALTIUS ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Η επιτυχημένη συνεργασία της ALTIUS INSURANCE LTD με την Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (Π.Ο.Ε.∆.), ήδη μετρά 16 συναπτά έτη, προσφέροντας στα μέλη της Οργάνωσης ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη νοσηλείας.
Τα τελευταία δύο χρόνια η συνεργασία έχει επεκταθεί σημαντικά, καθώς πέραν των ασφαλειών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η ALTIUS INSURANCE LTD προσφέρει μειωμένα ασφάλιστρα στους εκπαιδευτικούς και στις ασφάλειες γενικών κλάδων, οι οποίες περιλαμβάνουν ασφαλίσεις περιουσίας και οχημάτων.

Στη φωτογραφία αριστερά ο κ. Πόλης Προκοπίου, ∆ιευθυντής Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της ALTIUS INSURANCE μαζί με τον κ. Φίλιο Φυλακτού, Πρόεδρο της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων ∆ασκάλων (Π.Ο.Ε.∆.) κατά την υπογραφή ανανέωσης της συμφωνίας, στα κεντρικά γραφεία της ALTIUS INSURANCE LTD.

 

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input