Εξαιρετικά τα αποτελέσματα για το 2019 για την National Insurance Brokers (NIB) και την Fortius Risk Solutions (FRS), στρατηγικών συνεργατών της ALTIUS INSURANCE LTD.


Στην Αθήνα, την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020, έλαβε χώρα η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου των National Insurance Brokers (NIB) και Fortius Risk Solutions (FRS) όπου παρουσιάστηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2019.
Οι εταιρείες πέτυχαν το 2019 κύκλο μεικτών εργασιών που ξεπέρασε τα 2,1 εκατομμύρια ευρώ, εγγράφοντας περισσότερα από 23 εκατομμύρια ευρώ ασφάλιστρα, ενώ τα καθαρά κέρδη ξεπέρασαν το μισό εκατομμύριο ευρώ. Η αύξηση των εργασιών και κατ’ επέκταση των καθαρών κερδών των National Insurance Brokers (NIB) και Fortius Risk Solutions (FRS) επιτεύχθηκε τόσο μέσω της διεύρυνσης του πελατολογίου τους, όσο και με την αύξηση των διενεργούμενων εργασιών και των ασφαλίστρων, στο ήδη υπάρχον πελατολόγιο.


Με συσσωρευμένη πείρα πέραν των 140 ετών στις μεσιτείες ασφαλίσεων και απόλυτη εξειδίκευση στις ναυτασφαλίσεις (πλοίων και σκαφών αναψυχής) και τις ασφαλίσεις αεροσκαφών, η National Insurance Brokers (NIB) και η Fortius Risk Solutions (FRS) εδρεύουν στην Ελλάδα και συνεργάζονται με όλες τις ναυτασφαλιστικές εταιρείες παγκοσμίως, με τις περισσότερες σε απευθείας βάση.


Το 2017, το 35% του μετοχικού κεφαλαίου των National Insurance Brokers (NIB) και Fortius Risk Solutions (FRS) εξαγοράστηκαν από την ALTIUS INSURANCE LTD.

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input