Η ALTIUS INSURANCE LTD και η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (Π.Ο.Ε.Δ.) προχώρησαν σε ανανέωση της συνεργασίας τους για την ασφάλιση των μελών της Π.Ο.Ε.Δ. με το ομαδικό σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης ALTIUS ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ.

Μια απόλυτα επιτυχημένη συνεργασία που συνεχίζεται για 17 συναπτά έτη προσφέροντας στα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ. ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη νοσηλείας.
Ιδιαίτερα τα τρία τελευταία χρόνια, η συνεργασία ALTIUS INSURANCE LTD – Π.Ο.Ε.Δ. έχει επεκταθεί ευρύτερα. Πέρα από τις ασφάλειες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η ALTIUS INSURANCE LTD προσφέρει μειωμένα ασφάλιστρα στους εκπαιδευτικούς και στις ασφάλειες γενικών κλάδων οι οποίες περιλαμβάνουν ασφαλίσεις περιουσίας και οχημάτων

.
Μέσα από τη συνεργασία αυτή ενισχύεται, επίσης, σημαντικά το Ειδικό Ταμείο Μελών της Π.Ο.Ε.Δ. για θέματα υγείας των μελών της Οργάνωσης. Μέσω του ταμείου αυτού, η Π.Ο.Ε.Δ. βοηθά οικονομικά εκπαιδευτικούς μέλη της, αλλά και μέλη των οικογενειών τους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.


Στη φωτογραφία από αριστερά, ο κ. Ευάγγελος Αναστασιάδης Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της ALTIUS INSURANCE LTD μαζί με τον κ. Φίλιο Φυλακτού Πρόεδρο της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων (Π.Ο.Ε.Δ.) κατά την υπογραφή ανανέωσης της συνεργασίας, στα κεντρικά γραφεία της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων (Π.Ο.Ε.Δ.).

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input