Η Altius Insurance παρουσίασε στην κυπριακή αγορά το νέο, πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου "Buy Τhe Μile". Το έξυπνο αυτό σχέδιο προσδίδει μια καινούρια διάσταση στην ασφάλεια αυτοκινήτου.

Η Altius Insurance πρωτοπορεί και παρουσιάζει το νέο διαδικτυακό σχέδιο "Altius Οικογενειακή Φροντίδα" και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Assist America.

Η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων ∆ασκάλων (Π.Ο.Ε.∆.) εμπιστεύεται την ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών της καθώς επίσης και την ασφάλιση των νέων κτιριακών της εγκαταστάσεων στην ALTIUS INSURANCE.

Η Οργάνωση Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης Κύπρου εμπιστεύεται την ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών της στην ALTIUS INSURANCE. Η ALTIUS INSURANCE, σε συνεργασία με την Οργάνωση Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης Κύπρου (Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.), έχει συνάψει συνεργασία για την ασφάλιση των μελών της (Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.) με το Ομαδικό Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης «Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας»

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input