Σε μια βραδιά εορταστική, η Altius Insurance τίμησε στις 20 Απριλίου 2017, τους ασφαλιστικούς συμβούλους και το προσωπικό της για τις επιδόσεις ποιότητας και παραγωγικότητας τους για το έτος 2016.

Η Altius Insurance παρουσίασε στην κυπριακή αγορά το νέο, πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου "Buy Τhe Μile". Το έξυπνο αυτό σχέδιο προσδίδει μια καινούρια διάσταση στην ασφάλεια αυτοκινήτου.

Η Altius Insurance πρωτοπορεί και παρουσιάζει το νέο διαδικτυακό σχέδιο "Altius Οικογενειακή Φροντίδα" και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Assist America.

Η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων ∆ασκάλων (Π.Ο.Ε.∆.) εμπιστεύεται την ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών της καθώς επίσης και την ασφάλιση των νέων κτιριακών της εγκαταστάσεων στην ALTIUS INSURANCE.

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input