Σε μια βραδιά εορταστική, η Altius Insurance τίμησε στις 20 Απριλίου 2017, τους ασφαλιστικούς συμβούλους και το προσωπικό της για τις επιδόσεις ποιότητας και παραγωγικότητας τους για το έτος 2016.

Μάθετε περισσότερα

Η Altius Insurance πρωτοπορεί και παρουσιάζει το νέο διαδικτυακό σχέδιο "Altius Οικογενειακή Φροντίδα" και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Assist America.

Μάθετε περισσότερα

Η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων ∆ασκάλων (Π.Ο.Ε.∆.) εμπιστεύεται την ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών της καθώς επίσης και την ασφάλιση των νέων κτιριακών της εγκαταστάσεων στην ALTIUS INSURANCE.

Μάθετε περισσότερα

Η Οργάνωση Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης Κύπρου εμπιστεύεται την ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών της στην ALTIUS INSURANCE. Η ALTIUS INSURANCE, σε συνεργασία με την Οργάνωση Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης Κύπρου (Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.), έχει συνάψει συνεργασία για την ασφάλιση των μελών της (Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.) με το Ομαδικό Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης «Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας»

Μάθετε περισσότερα

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input