ΠΟΕΔ

Αποκλειστικά για τους διευθυντές δημοτικής εκπαίδευσης (40% μειωμένα ασφάλιστρα στις ασφάλειες κατοικίας και στις ασφάλειες Μηχανοκινήτων Οχημάτων)

Υποβάλλοντας αυτήν τη φόρμα, αποδέχεστε ότι τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία μέσα στα συστήματα μας. Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν με προσοχή, με στόχο να μας δώσετε μια καλύτερη κατανόηση των επιθυμιών και των αναγκών σας, καθώς και να μας βοηθήσετε να σας προσεγγίσουμε με σχετικές πληροφορίες.

Όροι και Προϋποθέσεις

 

  1. Το ποσοστό/ποσό µείωσης ασφαλίστρων παραχωρείται σε νέα ασφαλιστήρια συµβόλαια.
  2. Το κουπόνι δεν είναι µεταβιβάσιµο ή εξαγοράσιµο.
  3. Το παρόν κουπόνι δεν µπορεί να συνδυαστεί µε άλλο κουπόνι ή προσφορά της ALTIUS INSURANCE LTD.
  4. Tο παρόν κουπόνι ισχύει νοουµένου ότι ο κίνδυνος είναι αποδεκτός βάσει των όρων και προϋποθέσεων της Εταιρείας.
  5. Το παρόν κουπόνι ισχύει µέχρι και τις 17/05/2024.