Καλέστε τη δωρεάν γραμμή επικοινωνίας 80005656 (7 ημέρες την
εβδομάδα/24 ώρες το 24ωρο)


Επιλέξετε την Υπηρεσία Φροντίδας Κατοικίας, Γραφείων και
Καταστημάτων.

Δηλώστε τα πιο κάτω στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Αριθμός Συμβολαίου
 • Διεύθυνση ασφαλισμένης κατοικίας/ γραφείου/ καταστήματος
 • Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας
 • Αναφορά της βλάβης/ περιστατικού


Η Υπηρεσία αναλαμβάνει την διευθέτηση για αποκατάσταση, ή και επιδιόρθωση μέχρι του ορίου €60 ανά περιστατικό εντελώς δωρεάν :

 • Βλάβης υδραυλικών εγκαταστάσεων.
 • Βλάβης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
  Κλειδαριές.
 • Υαλοπίνακες & Κρύσταλλα.
 • Προσωρινή αντικατάσταση συσκευής τηλεόρασης.
 • Προσωρινή αντικατάσταση συσκευής Φαξ, φορητού υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου.
 • Υπηρεσίες φύλαξης .
 • Καθαρισμός ζημιωθέντος χώρου.
 • Μεταφορά επίπλων.
 • Μεταφορά εξοπλισμού, φύλαξη επίπλων ή άλλων προσωπικών
  αντικειμένων.
 • Φύλαξη εξοπλισμού.
 • Διαμονή του ασφαλισμένου σε ξενοδοχείο.
 • Αποστολή Ασθενοφόρου.
 • Επείγουσα επιστροφή του ασφαλισμένου από το εξωτερικό στην
  κατοικία ή στην επιχείρηση του.
 • Διαβίβαση επειγόντων μηνυμάτων.

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input