• Επισκεφτείτε τον ιατρό της προτίμησης σας.
  • Ζητήστε από τον Θεράποντα Ιατρό όπως συμπληρώσει πλήρως και υπογράψει το έντυπο απαιτήσεως (σημείο Β).
  • Συμπληρώστε πλήρως και υπογράψετε το έντυπο απαιτήσεως (σημείο Α.)
  • Υποβάλετε έγκαιρα (εντός 20 ημερών από την ημερομηνία του περιστατικού) το έντυπο απαιτήσεως συνοδευόμενο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πρωτότυπες αποδείξεις πληρωμής, αναλυτικά τιμολόγια, σχετικά παραπεμπτικά και αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων όπου απαιτείται).
  • Έντυπα απαιτήσεως μπορείτε να προμηθευτείτε από τα Κεντρικά και επαρχιακά μας γραφεία καθώς και από την ιστοσελίδα μας www.altiusinsurance.com.cy
  • Τα συμπληρωμένα έντυπα απαιτήσεως μπορείτε να τα υποβάλετε στα Κεντρικά και επαρχιακά μας γραφεία ή μέσω του ασφαλιστικού σας συμβούλου.
    θα πρέπει να συμπληρώνεται ξεχωριστό έντυπο απαιτήσεως για κάθε ασφαλισμένο μέλος για κάθε διαφορετικό ιατρικό περιστατικό/πάθηση.

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input