Σε περίπτωση εισαγωγής σε νοσηλευτήριο/ Ιατρικό Κέντρο θα πρέπει
απαραίτητα πρώτα να εξασφαλίσετε την έγκριση της Εταιρίας.

Για επείγοντα περιστατικά η έγκριση θα μπορεί να εξασφαλίζεται εντός 24 ωρών από την
εισαγωγή.

Για την εξασφάλιση της έγκρισης θα πρέπει:

 • Όπως αποστείλετε γραπτή σχετική ενημέρωση στο Τμήμα Απαιτήσεων
  της Εταιρίας τουλάχιστον 36 ώρες πριν την προγραμματισμένη
  εισαγωγή.
 • Όπως τηρήσετε τις οδηγίες της Εταιρίας σ’ ότι αφορά την υποβολή των
  απαραίτητων στοιχείων ή δικαιολογητικών για μελέτη ιατρικών
  πιστοποιητικών και πληροφοριών.
 • Όπως ενημερώσετε το νοσηλευτήριο και τον θεράποντα Ιατρό σας ότι
  για την κάλυψη των εξόδων απαιτείται η προέγκριση της Εταιρίας και
  όπως ενεργήσουν αναλόγως για την εξασφάλιση αυτής.
 • Για συμβεβλημένα νοσηλευτήρια και ιατρούς η κάλυψη είναι 100% επί των
  εύλογων και αναγκαίων εξόδων.

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input