Ομαδικές Ασφαλίσεις Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

Αφήστε την “επικοινωνία” σας σε εμάς!

Υποβάλλοντας αυτήν τη φόρμα, αποδέχεστε ότι τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία μέσα στα συστήματα μας. Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν με προσοχή, με στόχο να μας δώσετε μια καλύτερη κατανόηση των επιθυμιών και των αναγκών σας, καθώς και να μας βοηθήσετε να σας προσεγγίσουμε με σχετικές πληροφορίες.
Ομαδικές Ασφαλίσεις Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
Απευθύνεται σε οργανωμένα σύνολα υπαλλήλων που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 10 ενήλικα ασφαλισμένα μέλη, μέχρι την ηλικία των 69 ετών.
Προσφέρει:
Ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με παγκόσμια ζώνη κάλυψης.
Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:
Σχετίζεται με το είδος εργασίας και την ηλικία