Η Εταιρεία

Ο Όμιλος

Η ALTIUS INSURANCE LIMITED, πρώην Alpha Ασφαλιστική, ιδρύθηκε στην Κύπρο στις 6 Μαΐου, 1993.Στις 16 Ιανουαρίου 2015, η Alpha Ασφαλιστική εξαγοράσθηκε πλήρως από Όμιλο Επενδυτών, υπό τον κ. Δούκα Παλαιολόγο, με ισχυρή συμμετοχή των μελών της Διεύθυνσης της εταιρείας και μετονομάστηκε σε ALTIUS INSURANCE.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των ασφαλίσεων

Καλύπτοντας όλο το φάσμα των ασφαλιστικών υπηρεσιών όπως: ασφαλίσεις ζωής, ασφαλίσεις γενικών κλάδων και  ασφαλίσεις  υγείας. Στον τομέα των ασφαλειών ζωής, η Εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ολοκληρωμένα προϊόντα που καλύπτουν επαρκώς, ως επί το πλείστον όλες τις ατομικές και οικογενειακές ανάγκες.

Τα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής περιλαμβάνουν unit-linked προϊόντα κατάλληλα για τη ζωή, την υγεία, τη σύνταξη και τις σπουδές, καθώς και καλύψεις  ατυχημάτων, ανικανότητας και ασφαλίσεις σοβαρών ασθενειών. Στον τομέα γενικών ασφαλίσεων, η Εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της ένα ευρύ φάσμα  παροχών που είναι προσαρμοσμένες σε κάθε σας ανάγκη. Ασφαλιστικά προγράμματα για προστασία από φωτιά, κλοπή της κατοικίας, ασφάλεια γραφείων και καταστημάτων, αστικής και επαγγελματικής ευθύνης, ασφάλεια ταξιδίου και μεταφοράς εμπορευμάτων, υπολογιστών, σκαφών αναψυχής και οχημάτων.

Η Altius Insurance είναι στελεχωμένη από εξειδικευμένους επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία τόσο στον Κλάδο Ζωής και Υγείας, όσο και στον Κλάδο Γενικής Φύσεως.

Η Εταιρεία έχει παρουσία σε όλες τις πόλεις της Κύπρου με 9 καταστήματα και ένα άρτια εκπαιδευμένο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων και πρακτόρων. Επιπλέον, διαθέτει τα προϊόντα της μέσω του δικτύου καταστημάτων της Alpha Bank στην Κύπρο με βάση τη συμφωνία Bancassurance. Παράλληλα, η Altius Insurance διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντασφαλιστικές εταιρίες διεθνώς (Swiss Re, Hannover Re, Scor Re, Munich Re, Mapfre Re κ.ά.).

Η Εταιρεία είναι μέλος του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (IAC) και εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο από το Διευθύνοντα Σύμβουλό της. Η διευθυντική ομάδα της Εταιρείας συμμετέχει σχεδόν σε όλες τις επιτροπές που σχετίζονται με τον κλάδο, όπως το Tαμείο Aσφάλισης Μηχανοκίνητων Οχημάτων (MIF), η Κοινοπραξία Ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχημάτων και μη Αποδεκτών Κινδύνων και ο Όμιλος Συνασφάλισης Ευθύνης Διαμεσολαβητών Ασφαλίσεων (ΟΣΕΔΑ).