Επικοινωνία

Τηλέφωνα Οδικής Βοήθειας & Φροντίδας Ατυχημάτων 80005656, ή 80010050, ή για Ελλάδα +35722435510
(24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, χωρίς χρέωση)

Φόρμα Επικοινωνίας

Υποβάλλοντας αυτήν τη φόρμα, αποδέχεστε ότι τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία μέσα στα συστήματα μας. Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν με προσοχή, με στόχο να μας δώσετε μια καλύτερη κατανόηση των επιθυμιών και των αναγκών σας, καθώς και να μας βοηθήσετε να σας προσεγγίσουμε με σχετικές πληροφορίες.

Διατύπωση τυχόν παραπόνων, υποδείξεων ή θετικών σχολίων

Η ALTIUS INSURANCE LTD , θεωρεί την ποιότητα εξυπηρέτησης των Πελατών ως σημαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των εργασιών της και την απόκτηση ικανοποιημένων και πιστών πελατών. Για το λόγο αυτό, η Ασφαλιστική δίδει μεγάλη σημασία στη διασφάλιση της ικανοποιήσεως των προσδοκιών των πελατών της καθώς και στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητος.
 
Η Επιτροπή Παραπόνων Πελατών της Ασφαλιστικής, υποδέχεται και διαχειρίζεται παράπονα, αιτήματα και υποδείξεις, έχοντας ως στόχο την έγκαιρη και ομοιόμορφη απάντηση προς τους πελάτες.
 
Οι μέθοδοι με τις οποίες οι πελάτες μας μπορούν να υποβάλουν τυχόν παράπονα, υποδείξεις ή θετικά τους σχόλια είναι:
 
  • Μπορεί να υποβάλει παράπονο το ασφαλισμένο πρόσωπο ή ο ιδιοκτήτης σε ένα ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, οποιοδήποτε ασφαλισμένο πρόσωπο, μέλος ή καλυπτόμενο πρόσωπο οποιουδήποτε ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Στην περίπτωση που υποβάλει παράπονο ασφαλισμένο πρόσωπο, μέλος ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, θα πρέπει να κοινοποιείται και ο ιδιοκτήτης/εταιρεία ή οργανισμός. Δύναται να ενημερώνουμε και/ή συζητούμε οποιοδήποτε παράπονο με τον Ιδιοκτήτη του Ασφαλιστηρίου.
  • Με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
  • Θα πρέπει να αποταθείτε γραπτώς προς το «Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων» με τους εξής τρόπους:
  • Με αποστολή επιστολής ταχυδρομικώς στη διεύθυνση «Γωνία Λεωφ. Κέννεντυ & Στασίνου Τ.Θ. 26516, 1640 Λευκωσία, Κύπρος»
  • Με αποστολή τηλεομοιότυπου στον αριθμό +35722379097
  • Μήνυμα μέσω της ιστοσελίδας μας https://www.altiusinsurance.net/, με απευθείας καταχώρηση παραπόνου στην ειδική φόρμα υποβολής.
  • Για την καλύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση του παραπόνου σας, παρακαλούμε όπως μας παρέχετε λεπτομερές περιγραφή του θέματος, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, τους λόγους για τους οποίους υποβάλλετε το παράπονο σας και τις προσδοκίες σας σε σχέση με την επίλυση του. Επίσης, τον αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή Δελτίου Ταυτότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
Τονίζεται ότι όλα τα επίσημα παράπονα θα πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς.  Στόχος μας είναι αφενός να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα σας και αφετέρου να διαχειριζόμαστε όλα τα παράπονα δίκαια, διακριτικά, αποτελεσματικά και με συνέπεια.      
Για την πολιτική υποβολής παραπόνων πατήστε εδώ.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΑΦΟΣ