Τηλέφωνα Οδικής Βοήθειας, Φροντίδας Ατυχημάτων και Χρήσιμες Συμβουλές

Ατύχημα με το αυτοκίνητο σας;

 • Καλέστε τις δωρεάν γραμμές επικοινωνίας για άμεση βοήθεια: 80005656, ή 80010050, ή για Ελλάδα +35722435510  (24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο).
 • Επιλέξετε την Υπηρεσία Φροντίδα Μηχανοκίνητων Οχημάτων.
 • Δηλώστε το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου και τον αριθμό εγγραφής του οχήματος.
 • Δηλώστε την περιοχή του ατυχήματος.
 • Καταγγείλετε το ατύχημα στις Αστυνομικές Αρχές. Μην αποδεχτείτε ευθύνη.
 • Αποστολή από την υπηρεσία στην σκηνή του ατυχήματος εξουσιοδοτουμένου αντιπρόσωπου για:
  Φωτογράφιση του ατυχήματος και των ζημιών των εμπλεκόμενων οχημάτων.
 • Ετοιμασία εγγράφων(έντυπο απαίτησης/ απαιτείται η υπογραφή του ασφαλισμένου οδηγού).
 • Ρυμούλκηση του οχήματος όπου χρειάζεται.

Καλέστε τη δωρεάν γραμμή επικοινωνίας 80005656 (7 ημέρες την εβδομάδα/24 ώρες το 24ωρο)

Επιλέξετε την Υπηρεσία Φροντίδας Κατοικίας, Γραφείων και Καταστημάτων.

Δηλώστε τα πιο κάτω στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Αριθμός Συμβολαίου
 • Διεύθυνση ασφαλισμένης κατοικίας/ γραφείου/ καταστήματος
 • Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας
 • Αναφορά της βλάβης/ περιστατικού

Η Υπηρεσία αναλαμβάνει την διευθέτηση για αποκατάσταση, ή και επιδιόρθωση μέχρι του ορίου €150 ανά περιστατικό εντελώς δωρεάν :

 • Βλάβης υδραυλικών εγκαταστάσεων.
 • Βλάβης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 • Κλειδαριές.
 • Υαλοπίνακες & Κρύσταλλα.
 • Προσωρινή αντικατάσταση συσκευής τηλεόρασης.
 • Προσωρινή αντικατάσταση συσκευής Φαξ, φορητού υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου.
 • Υπηρεσίες φύλαξης .
 • Καθαρισμός ζημιωθέντος χώρου.
 • Μεταφορά επίπλων.
 • Μεταφορά εξοπλισμού, φύλαξη επίπλων ή άλλων προσωπικών αντικειμένων.
 • Φύλαξη εξοπλισμού.
 • Διαμονή του ασφαλισμένου σε ξενοδοχείο.
 • Αποστολή Ασθενοφόρου.
 • Επείγουσα επιστροφή του ασφαλισμένου από το εξωτερικό στην κατοικία ή στην επιχείρηση του.
 • Διαβίβαση επειγόντων μηνυμάτων.
 • Επισκεφτείτε τον ιατρό της προτίμησης σας.
 • Ζητήστε από τον Θεράποντα Ιατρό όπως συμπληρώσει πλήρως και υπογράψει το έντυπο απαιτήσεως (σημείο Β).
 • Συμπληρώστε πλήρως και υπογράψετε το έντυπο απαιτήσεως (σημείο Α.)
 • Υποβάλετε έγκαιρα (εντός 20 ημερών από την ημερομηνία του περιστατικού) το έντυπο απαιτήσεως συνοδευόμενο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ( αποδείξεις πληρωμής, αναλυτικά τιμολόγια, σχετικά παραπεμπτικά και αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων όπου απαιτείται).
 • Έντυπα απαιτήσεως μπορείτε να προμηθευτείτε από τα Κεντρικά και επαρχιακά μας γραφεία καθώς και από την ιστοσελίδα μας www.altiusinsurance.com.cy
 • Τα συμπληρωμένα έντυπα απαιτήσεως μπορείτε να τα υποβάλετε στα Κεντρικά και επαρχιακά μας γραφεία, μέσω του ασφαλιστικού σας συμβούλου ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected].
  Θα πρέπει να συμπληρώνεται ξεχωριστό έντυπο απαιτήσεως για κάθε ασφαλισμένο μέλος για κάθε διαφορετικό ιατρικό περιστατικό/πάθηση.

Σε περίπτωση εισαγωγής σε νοσηλευτήριο/ Ιατρικό Κέντρο θα πρέπει απαραίτητα πρώτα να εξασφαλίσετε την έγκριση της Εταιρείας.

Για επείγοντα περιστατικά η έγκριση θα μπορεί να εξασφαλίζεται εντός 24 ωρών από την εισαγωγή.

Για την εξασφάλιση της έγκρισης θα πρέπει:

 • Όπως αποστείλετε γραπτή σχετική ενημέρωση στο Τμήμα Απαιτήσεων της Εταιρείας τουλάχιστον 36 ώρες πριν την προγραμματισμένη εισαγωγή.
 • Όπως τηρήσετε τις οδηγίες της Εταιρείας σ’ ότι αφορά την υποβολή των απαραίτητων στοιχείων ή δικαιολογητικών για μελέτη ιατρικών πιστοποιητικών και πληροφοριών.
 • Όπως ενημερώσετε το νοσηλευτήριο και τον θεράποντα Ιατρό σας ότι για την κάλυψη των εξόδων απαιτείται η προέγκριση της Εταιρείας και όπως ενεργήσουν αναλόγως για την εξασφάλιση αυτής.
 • Για συμβεβλημένα νοσηλευτήρια και ιατρούς η κάλυψη είναι 100% επί των εύλογων και αναγκαίων εξόδων.