ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΕΣ

Η Altius Insurance Ltd, στα πλαίσια της επέκτασης των εργασιών της,
δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

Για την αίτηση εργοδότησης πατήστε εδώ

Καθήκοντα:
Εξεύρεση και εξυπηρέτηση πελατών, παρουσίαση ασφαλιστικών προϊόντων και ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Δίπλωμα στον τομέα της Διοίκησης ή σε άλλο συναφή τομέα
 • Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και διαδικτυακών εφαρμογών (κατ’ ελάχιστον Microsoft Word, Excel)
 • Εξαίρετη γνώση και χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας τόσον στη προφορική όσον και στην γραπτή επικοινωνία
 • Δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών, διαπραγμάτευσης, διαπροσωπικής επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων
 • Δεξιότητες προγραμματισμού, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Εχεμύθεια, υπευθυνότητα, ευθυκρισία, ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλίας
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, ικανότητα ομαδικής εργασίας, επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση σε ασφαλιστικό γραφείο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Απολαβές & Ωφελήματα

Η Εταιρεία προσφέρει ευρύ φάσμα απολαβών και ωφελημάτων το οποίο περιλαμβάνει:

 • Απολαβές αναλόγως προσόντων και πείρας
 • 13ο μισθό
 • Ταμείο Προνοίας
 • Ασφάλεια Ζωής και Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 • Επαγγελματική Κατάρτιση και Συνεχή Εκπαίδευση
 • Σχέδιο Επιβράβευσης Εξαιρετικής Απόδοσης κ.α.

Προθεσμία : Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα πρέπει να παραληφθούν μέχρι τις 30 Απριλίου 2023.

H ALTIUS INSURANCE LTD παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσληψης και ανέλιξης σε γυναίκες και άντρες.

Προσόντα:

 1. Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 2. Ευχάριστη Προσωπικότητα
 3. Προηγούμενη εμπειρία στις πωλήσεις ή τον τραπεζικό τομέα, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Καθήκοντα:

 1. Εξυπηρέτηση Πελατών
 2. Παρουσίαση ασφαλιστικών προϊόντων σε πελάτες
 3. Εξεύρεση πελατών

Ωφελήματα:

Ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία αυτών που θα επιλεγούν, η εταιρεία προσφέρει γενναιόδωρο πακέτο ωφελημάτων, το οποίο συμπεριλαμβάνει:

 1. Δυνατότητα δημιουργίας υψηλού εισοδήματος
 2. Ταμείο Προνοίας
 3. Επίδομα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 4. Ασφάλεια Ζωής και Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 5. Επαγγελματική κατάρτιση και συνεχή εκπαίδευση
 6. Συμμετοχή σε επιμορφωτικά ταξίδια στο Εξωτερικό

Αποστολή βιογραφικών και στοιχείων επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 22716633.

Προσόντα:

 • Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας κολλεγιακής/πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
 • Εμπειρία στις πωλήσεις Ασφαλιστικών Προϊόντων
 • Επιτυχία στις Εξετάσεις Πιστοποιητικού Βασικής Ασφαλιστικής Κατάρτισης (ΠΒΑΚ)

Καθήκοντα:

 • Ανάπτυξη υφιστάμενης ομάδας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
 • Επέκταση ομάδας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
 • Ηγεσία ομάδας

Ωφελήματα:

 • Ανταγωνιστικά ποσοστά προμηθειών, υπερπρομηθειών και σταθερών επιδομάτων
 • Δυνατότητα δημιουργίας υψηλού εισοδήματος
 • Ταμείο Προνοίας
 • Επίδομα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Ασφάλεια Ζωής και Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
 • Φιλοδώρημα μακροχρόνιας συνεργασίας
 • Ισόβια Σύνταξη

Αποστολή βιογραφικών και στοιχείων επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 22716633.

Για την αίτηση εργοδότησης πατήστε εδώ.

Καθήκοντα:

 • Είσπραξη ασφαλίστρων
 • Καταχώρηση Προτάσεων για Ασφάλιση
 • Καταχώρηση Εισπράξεων
 • Έκδοση Καλυπτικών Σημειωμάτων
 • Εξυπηρέτηση Ασφαλιστικών Συμβούλων και Πελατών κ.α.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο στον τομέα της Διοίκησης ή σε άλλο συναφή τομέα
 • Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και διαδικτυακών εφαρμογών (κατ’ ελάχιστον Microsoft Word, Excel)
 • Εξαίρετη γνώση και χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας τόσον στη προφορική όσον και στην γραπτή επικοινωνία
 • Δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών, διαπραγμάτευσης, διαπροσωπικής επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων
 • Δεξιότητες προγραμματισμού, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Εχεμύθεια, υπευθυνότητα, ευθυκρισία, ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλίας
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, ικανότητα ομαδικής εργασίας, επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση σε ασφαλιστικό γραφείο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Απολαβές & Ωφελήματα
Η Εταιρεία προσφέρει ευρύ φάσμα απολαβών και ωφελημάτων το οποίο περιλαμβάνει:

 • Απολαβές αναλόγως προσόντων και πείρας
 • 13ο μισθό
 • Ταμείο Προνοίας
 • Ασφάλεια Ζωής και Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 • Επαγγελματική Κατάρτιση και Συνεχή Εκπαίδευση
 • Σχέδιο Επιβράβευσης Εξαιρετικής Απόδοσης κ.α.

Προθεσμία: Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα πρέπει να παραληφθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

H ALTIUS INSURANCE LTD παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσληψης και ανέλιξης σε γυναίκες και άντρες.

Για μελλοντικές θέσεις απασχόλησης, μπορείτε να κάνετε αίτηση πατώντας εδώ.
Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού θα ταιριάξει τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις και την τοποθεσία σας με τις μελλοντικές διαθέσιμες ευκαιρίες .

Για μελλοντικές θέσεις απασχόλησης, στη διεύθυνση πωλήσεων της Altius Insurance, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Αποστολή βιογραφικών και στοιχείων επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 22716633.