Διοικητικό Συμβούλιο​

Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών (B.Sc. in Economics), του University of Geneva, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Οικονομετρία (M.Sc. in Econometrics) του University of Geneva και MBA του University of Chicago. Από το 1978-1979 εργάστηκε στην Εταιρεία “John Pantelakis’ Securities Co”. Το 1983 εργοδοτήθηκε στην Εταιρεία “E.F. HUTTON & Co” ως Account Executive, ενώ το 1987 επέστρεψε στην Εταιρεία “John Pantelakis’ Securities Co” (πλέον “PANTELAKIS SECURITIES S.A”), όπου κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ανέλαβε διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις και εργάζεται έως σήμερα. Διατέλεσε Exchange Representative, Managing Director, ενώ σήμερα είναι Πρόεδρος και CEO. Παράλληλα από το 2014 έως σήμερα, διατελεί Πρόεδρος της Εταιρείας “AssetWise Capital Management S.A.“ Έχει διατελέσει μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών και Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών στην Ελλάδα.