Γραφείο Τύπου

Η Π.Ο.Ε.Δ. συνεχίζει για 18η χρονιά να εμπιστεύεται την ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών της στην ALTIUS INSURANCE LTD.

Η ALTIUS INSURANCE LTD και η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (Π.Ο.Ε.Δ.) επικύρωσαν τη συνέχιση της συνεργασίας τους για την ασφάλιση των μελών της Π.Ο.Ε.Δ.μέσω του ομαδικού σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης ALTIUS ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ.Η συνεργασία της Π.Ο.Ε.Δ και της Altius Insurance αριθμεί 18 χρόνια επιτυχιών, παρέχοντας στα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ. ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη νοσηλείας.Στο πλαίσιο διεύρυνσης της παραπάνω συνεργασίας, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η ALTIUS INSURANCE LTD προσφέρει στα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ πέρα από τις ασφάλειες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, μειωμένα ασφάλιστρα και στις ασφάλειες γενικών κλάδων οι οποίες περιλαμβάνουν ασφαλίσεις περιουσίας και οχημάτων.Μέσα από τη συνεργασία αυτή παρέχεται, επίσης, ενίσχυση προς το Ειδικό Ταμείο Μελών της Π.Ο.Ε.Δ. το οποίο βοηθά οικονομικά εκπαιδευτικούς μέλη της, για θέματα τα οποία αφορούν την υγεία των μελών της Οργάνωσης.Στη φωτογραφία ο κ. Ευάγγελος Αναστασιάδης Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της ALTIUS INSURANCE LTD μαζί με την κ. Μύρια Βασιλείου, Πρόεδρο της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων (Π.Ο.Ε.Δ.) κατά την υπογραφή ανανέωσης της συνεργασίας, στα κεντρικά γραφεία της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων (Π.Ο.Ε.Δ.).Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης τηρήθηκαν όλα τα μέτρα προστασίας και το υγειονομικό πρωτόκολλο για την αποφυγή εξάπλωσης της COVID-19.