ΠΟΕΔ

Αποκλειστικά για τα μέλη της ΠΟΕΔ (25% μειωμένα ασφάλιστρα στις ασφάλειες κατοικίας και 10% μειωμένα ασφάλιστρα στις ασφάλειες Μηχανοκινήτων Οχημάτων)

Υποβάλλοντας αυτήν τη φόρμα, αποδέχεστε ότι τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία μέσα στα συστήματα μας. Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν με προσοχή, με στόχο να μας δώσετε μια καλύτερη κατανόηση των επιθυμιών και των αναγκών σας, καθώς και να μας βοηθήσετε να σας προσεγγίσουμε με σχετικές πληροφορίες.