Ασφάλεια Ζωής Πρόσκαιρη Μετατρέψιμη

Αφήστε την “επικοινωνία” σας σε εμάς!

Υποβάλλοντας αυτήν τη φόρμα, αποδέχεστε ότι τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία μέσα στα συστήματα μας. Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν με προσοχή, με στόχο να μας δώσετε μια καλύτερη κατανόηση των επιθυμιών και των αναγκών σας, καθώς και να μας βοηθήσετε να σας προσεγγίσουμε με σχετικές πληροφορίες.
Ασφάλεια Ζωής Πρόσκαιρη Μετατρέψιμη
Η Altius Insurance προσφέρει στον τομέα των Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, που καλύπτουν πλήρως τις προσωπικές και οικογενειακές σας ανάγκες.
Είναι μια πρόσκαιρη μετατρέψιμη ασφάλιση ζωής συγκεκριμένης διάρκειας και δεν αποκτά αξία εξαγοράς.
Απευθύνεται:
Σε άτομα ηλικίας από 18 μέχρι 65 ετών.
Προσφέρει:
Εξασφάλιση των πιστωτικών διευκολύνσεων του δανειζόμενου πελάτη σε περίπτωση που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.
Το δικαίωμα στον ασφαλισμένο να μετατρέψει το συμβόλαιό του σε επενδυτικό χωρίς οποιεσδήποτε ιατρικές εξετάσεις.
Δυνατότητα φορολογικής έκπτωσης.
Διάρκεια συμβολαίου από 5 χρόνια και λήγει στην ηλικία των 70 ετών.
Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:
  • Ελάχιστο μηνιαίο ασφάλιστρο €20,50.
  • Ασφαλισμένο ποσό €170.860 / ηλικία 35 ετών / διάρκεια.
  • 30 έτη / ετήσιο ασφάλιστρο €666,35 περιλαμβανομένου και του πάγιου τέλους.