Ενημερωτικό Δελτίο Κλάδου Ζωής & Υγείας

Αφήστε την “επικοινωνία” σας σε εμάς!

Υποβάλλοντας αυτήν τη φόρμα, αποδέχεστε ότι τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία μέσα στα συστήματα μας. Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν με προσοχή, με στόχο να μας δώσετε μια καλύτερη κατανόηση των επιθυμιών και των αναγκών σας, καθώς και να μας βοηθήσετε να σας προσεγγίσουμε με σχετικές πληροφορίες.
Ενημερωτικό Δελτίο Κλάδου Ζωής & Υγείας

Πληροφόρηση προσώπων που ενδιαφέρονται να συνάψουν ασφαλιστικό συμβόλαιο ζωής, υγείας ή αυτχημάτων με την ALTIUS INSURANCE LTD.

Γενικό Ενημερωτικό Δελτίο για τον κλάδο Ζωής & Υγείας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

Το ωφέλημα προσφέρει την απώλεια εισοδήματος της ασφαλισμένης ζωής λόγω ολικής ανικανότητάς της να εκτελεί τα επαγγελματικά της καθήκοντα που ασκούσε μέχρι τη χρονική στιγμή της εμφάνισης της ολικής ανικανότητας, λόγω θέσης, μόρφωσης, πείρας ή εκπαίδευσης.

 

Μάθετε περισσότερα