Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής

Αφήστε την “επικοινωνία” σας σε εμάς!

Υποβάλλοντας αυτήν τη φόρμα, αποδέχεστε ότι τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία μέσα στα συστήματα μας. Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν με προσοχή, με στόχο να μας δώσετε μια καλύτερη κατανόηση των επιθυμιών και των αναγκών σας, καθώς και να μας βοηθήσετε να σας προσεγγίσουμε με σχετικές πληροφορίες.
Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής
Απευθύνεται σε οργανωμένα σύνολα υπαλλήλων, μέλη συνεργατικών ταμιευτηρίων ή τραπεζικών οργανισμών, συντεχνιών κλπ., ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Προσφέρει:
Ομαδική ασφαλιστική κάλυψη για απώλεια ζωής από οποιαδήποτε αιτία.
Αποζημίωση έναντι μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας.
Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:
Σχετίζεται με το είδος εργασίας και την ηλικία.