Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Αφήστε την “επικοινωνία” σας σε εμάς!

Υποβάλλοντας αυτήν τη φόρμα, αποδέχεστε ότι τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία μέσα στα συστήματα μας. Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν με προσοχή, με στόχο να μας δώσετε μια καλύτερη κατανόηση των επιθυμιών και των αναγκών σας, καθώς και να μας βοηθήσετε να σας προσεγγίσουμε με σχετικές πληροφορίες.
Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων
Απευθύνεται στο σύνολο των υπαλλήλων μιας επιχείρησης και σε μαθητές σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων κλπ.) καθώς και σε μικρά παιδιά που φοιτούν σε νηπιαγωγεία.
Προσφέρει:
Κάλυψη για ατυχήματα σε σχολικούς χώρους ή χώρους εργασίας που μπορεί να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή (επί εικοσιτετράωρης βάσης) ή κατά τη διάρκεια της εργασίας ή των σχολικών δραστηριοτήτων.
Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:
Σχετίζεται με το είδος εργασίας, την ηλικία και τη ζητούμενη κάλυψη.