Θαλάσσιων – Αέριων Μεταφορών

Αφήστε την “επικοινωνία” σας σε εμάς!

Υποβάλλοντας αυτήν τη φόρμα, αποδέχεστε ότι τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία μέσα στα συστήματα μας. Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν με προσοχή, με στόχο να μας δώσετε μια καλύτερη κατανόηση των επιθυμιών και των αναγκών σας, καθώς και να μας βοηθήσετε να σας προσεγγίσουμε με σχετικές πληροφορίες.
Θαλάσσιων – Αέριων Μεταφορών
Η ασφαλιστική κάλυψη μεταφοράς εμπορευμάτων αφορά παντός είδους εμπορεύματα, καθώς και την εισαγωγή ή την εξαγωγή τους από και προς την Κύπρο.
Απευθύνεται:
Σε όσους δραστηριοποιούνται στη διακίνηση εμπορευμάτων από και προς το εξωτερικό.
Καλύπτει:
Πάσης φύσεως μεταφερόμενα εμπορεύματα που εισάγονται ή εξάγονται με πλοίο ή αεροπλάνο.
Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:
Σχετίζεται με το είδος του εμπορεύματος, τη χώρα προέλευσης και το είδος της ζητούμενης κάλυψης.