Διοικητικό Συμβούλιο​

Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και Στατιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά (M.Sc. in Economics) του University of Surrey. Από το 1979 έως το 1981 εργάστηκε στην Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για Βιομηχανική Ανάπτυξη, με έδρα την Ελλάδα ως Λειτουργός Έκδοσης Δανείων, ενώ από το 1982-1984 εργάστηκε στη Société General στα γραφεία της Αθήνας ως Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων. Από το 1985-1997 εργάστηκε στη Barclays Bank, στην Αθήνα και στο Λονδίνο, όπου κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ανέλαβε διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις. Στη συνέχεια, από το 1998 έως το 2004 εργάστηκε στον όμιλος της Alpha Bank όπου διετέλεσε Διευθυντής του τομέα Corporate Banking (1998-2003), Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Ρουμανίας (2004-2006) και Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Δικτύου της Alpha Bank, επιτηρώντας 8 χώρες του δικτύου (2007-2014). Διατέλεσε Πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων της Alpha Bank Ρουμανίας και Alpha Bank Σκοπίων, Αντιπρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων της Alpha Bank Κύπρου, Alpha Bank Σερβίας, Alpha Bank Αλβανίας και της Εμπορικής Τράπεζας Κύπρο, Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της Alpha Bank Λονδίνου, Astra Bank Ουκρανίας, Alpha Investments, Alpha Finance και Lavipharm S.A. Επίσης διατέλεσε Πρόεδρος των Επιτροπών Εταιρικής Διακυβέρνησης της Alpha Bank Κύπρου και της Ελεκτικής Επιτροπής της Alpha Bank Σερβίας, Μέλος των Ελεγκτικών Επιτροπών της Alpha Bank Κύπρου, της Εμπορικής Τράπεζας Κύπρου, της Lavipharm S.A. καθώς και της Επιτροπής Κινδύνων της Alpha Bank Κύπρου.