Διοικητικό Συμβούλιο​

Είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales καθώς και ιδρυτικό μέλος του Faculty of Information Technology του Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Παράλληλα είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου. Τον Ιανουάριο του 2020 διορίστηκε αιρετός Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, ενώ τον Οκτώβριο του 2021 εξελέγη Πρόεδρος του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου. Σπούδασε στο Ηνωμένο Βασίλειο Business Studies και στην συνέχεια εργάστηκε ως Chartered Accountant σε διεθνείς λογιστικούς οίκους (KMG Thomson McLintock, KPMG), στους τομείς του εξωτερικού ελέγχου και έπειτα στον συμβουλευτικό τομέα (Computer Audit). Επέστρεψε στην Κύπρο το 1989, όπου άρχισε να εργάζεται στην KPMG. Η πορεία του στην ασφαλιστική βιομηχανία ξεκινάει το 1989, όταν διορίζεται Αρχιλογιστής στην Eagle Star Insurance Company Ltd, ενώ όταν αυτή εξαγοράζεται, το 1991, διατηρεί την θέση του στον Όμιλο της Φιλικής Ασφαλιστικής. Το άλμα στην καριέρα του έρχεται το 1993, όταν ιδρύει μαζί με άλλους επιχειρηματίες την Metropolitan Insurance Ltd και αναλαμβάνει καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή. Το 1999, η Metropolitan εντάσσεται στον όμιλο της Alpha Bank, με αρχικά πλειοψηφική συμμετοχή και κατόπιν πλήρη εξαγορά, ενώ η εταιρεία μετονομάστηκε σε Alpha Insurance Ltd. Αναλαμβάνει αρχικά Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Οικονομικός Διευθυντής , και το 2000 Γενικός Διευθυντής της Alpha Insurance Ltd. To 2015, όταν όμιλος επενδυτών με ισχυρή συμμετοχή της διευθυντικής ομάδας εξαγοράζει την Alpha Insurance Ltd, ο κ. Αναστασιάδης μετονομάζει την εταιρεία σε Altius Insurance Ltd, ενώ αναλαμβάνει και παραμένει ως σήμερα.