Διοικητικό Συμβούλιο​

Το 1976 αποφοίτησε από το Οικονομικό Λύκειο Λευκωσίας και το 1979 γίνεται κάτοχος Πιστοποιητικού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Στη συνέχεια γίνεται κάτοχος του Πιστοποιητικού Ασφαλιστικού Σπουδών του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου και το 2008 πετυχαίνει να πάρει το τίτλο του ACII και είναι Chartered Insurer του CII του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πορεία του στην ασφαλιστική βιομηχανία ξεκινάει το 1982, στην Royal Insurance Ltd, ενώ στη συνέχεια αναλαμβάνει Υπεύθυνος Απαιτήσεων στην Eagle Star Insurance Company Ltd. Το Δεκέμβριο του 1989 αναλαμβάνει Assistant Account Executive στην Phoenix of London η οποία αντιπροσωπευόταν στην Κύπρο από την εταιρεία Chr.S.Christophides Ltd ενώ το 1996 προσλαμβάνεται στη θέση του Βοηθού Διευθυντή Γενικών Κλάδων στην Ασφαλιστική Εταιρία Metropolitan. Το 1999, η Metropolitan εντάσσεται στον όμιλο της Alpha Bank, ενώ η εταιρεία μετονομάστηκε σε Alpha Insurance Ltd και ο κ. Γρηγορίου προάγεται στη θέση του Διευθυντή Γενικών Κλάδων. To 2015, όταν όμιλος επενδυτών με ισχυρή συμμετοχή της διευθυντικής ομάδας εξαγοράζει την Alpha Insurance Ltd, η οποία μετονομάστηκε σε Altius Insurance Ltd., και ο κ. Γρηγορίου τοποθετείται στη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, θέση την οποία κατέχει μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα διορίζεται Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Altius Insurance, ενώ από το 2012 διατελεί πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Προνοίας της Altius Insurance Ltd και θυγατρικών εταιρειών της. Έχει συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου, ενώ από το από το 2020 είναι εξεταστής στον κλάδο περιουσίας του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου. To 2020 εκλέγεται Πρόεδρος του του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων, θέση την οποία κατέχει μέχρι και σήμερα. Παράλληλα είναι Μέλος της διαχειριστικής επιτροπής της Κοινοπραξίας Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων.