ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ & ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΡΟΥΤΙΝΑΣ

Altius Associated Doctors (Contracted with GHS)

Altius Associated Doctors (Non Contracted with GHS – Direct Settlements for inpatient treatment)