Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ εμπιστεύεται την ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών της στην ALTIUS INSURANCE LTD.

Σε πρόσφατο διαγωνισμό, η ALTIUS INSURANCE, εξασφάλισε το Ομαδικό Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης των Μελών της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ).
Πρωτεύον μέλημα του ασφαλιστικού  σχεδίου υγείας, είναι η παροχή της όσο το δυνατόν καλύτερης  και ολοκληρωμένης ιατροφαρμακευτικής φροντίδας προς τα μέλη της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ και στις οικογένειες τους, η οποία να αντανακλά στις σύγχρονες αντιλήψεις και πραγματικότητες.
Στη φωτογραφία από δεξιά, ο κ. Ευάγγελος Αναστασιάδης Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Πρώτος Εκτελεστικός  Διευθυντής της ALTIUS INSURANCE μαζί με τον κ. Χρίστο Χριστοδούλου Ταμία ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, στελέχη πωλήσεων της Altius Insurance καθώς επίσης και μέλος ΔΣ του ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. κατά την παράδοση του ασφαλιστηρίου στα κεντρικά γραφεία της ALTIUS INSURANCE.